Informacje
 św. Gabriel
 Parafia
 Nabożeństwa
 Duchowieństwo
 Cmentarz
 Galeria
 Kontakt


 UK
 RUS
 D
 G
 Copyright
żywot Ikonografia Przeniesienie relikwi Historia Inne
Św. Gabriel Pamięć

świętego młodzieńca męczennika

Gabriela

Cerkiew czci 3 maja


(20 kwietnia wg kalendarza juliańskiego)

dzień odnalezienia relikwii w 1690 roku

oraz 22 września


(9 września wg juliańskiego stylu)

dzień przeniesienia relikwii

z Grodna do Białegostoku w 1992 roku
TROPARION, ton 5

Swiatyj Mładiencze Hawriile, Ty za probodiennaho nas radi ot złych ludiej w rebra probodien był jesi, i za istoszczywszaho krow swoju za nas, wsie tieło Twoje na istoszczenije krowie w lutyja jazwy priedał jesi, nynie że wo sławie wiecznoj s Nim wiesieliszisia. Tiem że pominaj tamo i nas, zdie cztuszczich Tia, prosia nam zdrawija tielesiem i spasienija duszam naszym.

KONDAKION, ton 6

W bogochranimoj wiesi Zwierki rożdiennyj Muczenicze Christow Hawriile, tamo Swoje małoletstwo pożiwszi. Tamo iz otczaho doma lestiju pochiszczen byst` ot lutych ludiej, i wsia poriadu lutie pretierpiew, w otieczestwo niebiesnoje wsieliłsia jesi. Sochraniaj nas ot wsiakich napastiej i skorbiej, i umoli, molim Tia, ułucziti i nam wiecznoje nasledije Twoje.

WIELICZANIJE

Wieliczajem Tia, Strastotierpcze swiatyj Mładiencze Hawriile, i cztim czestnaja stradanija Twoja, jaże za Christa pretierpieł jesi.

TROPARION, ton 5

Święte Dziecię Gabrielu, w imię Przebitego za nas, przez złych ludzi miałeś przekłute ciało, i za Wykrwawionego za nas, całe ciało na wykrwawienie i straszliwe rany oddałeś, dzisiaj zaś w chwale wiecznej z Nim się weselisz. Wspomnij tam i nas, którzy tu na ziemi Ciebie czczą, módl się o zdrowie naszych ciał i zbawienie naszych dusz.

KONDAKION, ton 6

Urodzony w chronionej przez Boga wsi Zwierki, Swe dzieciństwo przeżyłeś tam, męczenniku Chrystusowy Gabrielu. Z ojcowskiego domu podstępem porwany przez złych ludzi, wszelkie stopnie tortur przecierpiałeś, i przeniosłeś się do niebiańskiej Ojcowizny. Zachowaj nas od wszelkiej niedoli i smutku, i ubłagaj, prosimy Cię, byśmy tak jak Ty, dostąpili dziedzictwa wieczności.

WIELICZANIJE

Wielbimy Cię, męczenniku, święte Dziecię Gabrielu, i otaczamy czcią święte Twe cierpienia, których za Chrystusa doświadczyłeś.


IKONY św. Gabriela