Informacje
 św. Gabriel
 Parafia
 Nabożeństwa
 Duchowieństwo
 Cmentarz
 Galeria
 Kontakt


 UK
 RUS
 D
 G
 Copyright
Nabożeństwa

Nabożeństwo w Cerkwi Św. Mikołaja w Białymstoku  Nabożeństwo w Cerkwi Św. Mikołaja w Białymstoku

Porządek nabożeństw w soborze św. Mikołaja

Dni powszednie (codziennie):

     godz. 8:00 Święta Liturgia

     godz. 17:00 nieszpory i jutrznia (wieczernia i utrenia)

wtorek   godz. 17:00 wieczernia i akatyst do św. męcz. Gabriela

czwartek   godz. 17:00 wieczernia i akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy

sobota   godz. 17:00 całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije)

od Wielkanocy do 1 października nabożeństwo wieczorne o godz. 18:00
Niedziele:

     godz. 7:30 Święta Liturgia (górna cerkiew)

     godz. 9:00 Święta Liturgia w języku polskim (dolna cerkiew)

     godz. 10:00 Święta Liturgia (górna cerkiew)

     godz. 17:00 wieczernia i akatyst

od Wielkanocy do 1 października nabożeństwo wieczorne o godz. 18:00
Święta z cyklu dwunastu wielkich:

     godz. 17:00 całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije) - w przeddzień

     godz. 9:00 Święta Liturgia - w dzień uroczystości

od Wielkanocy do 1 października wsienoszcznoje bdienije o godz. 18:00
Porządek nabożeństw w kaplicy na cmentarzu św. Eufrozyny
Sobota:

     godz. 8:45 Święta Liturgia

Niedziela (pierwsza i trzecia miesiąca):

     godz. 15:00 panichida i akatyst za zmarłych

od Wielkanocy do 1 października panichida i akatyst o godz. 16:00
* Więcej patrz   Nabożeństwa


Nabożeństwo w Cerkwi Św. Mikołaja w Białymstoku

Liturgia po polsku

     16 października 2005 roku (pismo nr 143/P/2005) Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Biskup Białostocki i Gdański podjął decyzję, by w 2-ch kluczowych parafiach okręgu białostockiego wprowadzić celebrę dodatkowego nabożeństwa - Świętej Liturgii w języku polskim. Z błogosławieństwa hierarchy eucharystyczne przynoszenie Ofiary Ciała i Krwi sprawowane jest w każdą niedzielę o godz. 9:00. Ryt ceremonii w języku polskim dokonuje się w katedrze św. Mikołaja (dolna świątynia) oraz cerkwi Świętego Ducha na Antoniuku. Teksty nabożeństwa zatwierdził Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej opublikowało Liturgikon porządku służby Bożej:

  • Boska Liturgia św. ojca naszego Jana Chryzostoma (Warszawa, 2001)
  • Boska Liturgia św. ojca naszego Bazylego Wielkiego (Warszawa, 2005)
  • Boska Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów (Warszawa, 2006)