Informacje
 św. Gabriel
 Parafia
 Nabożeństwa
 Duchowieństwo
 Cmentarz
 Galeria
 Kontakt


 UK
 RUS
 D
 G
 Copyright

Chór cerkwi św. Serafima z Sarowa  Chór cerkwi św. Serafima z Sarowa


     Najnowszą historię Prawosławnej Cerkwi w Polsce charakteryzuje systematyczny wzrost liczby małżeństw wyznaniowo mieszanych. Biskup Białostocki i Gdański Jakub (Kostiuczuk) widząc potrzeby społeczności wiernych wydał dekret o wprowadzeniu dodatkowego nabożeństwa. 16 października 2005 roku w soborze św. Mikołaja (dolna cerkiew pw. św. Serafima z Sarowa) zapoczątkowano celebrę Świętej Liturgii w tłumaczeniu na język polski. Decyzja ordynariusza diecezji wiązała się z powołaniem nowego chóru. Adiunktowi Akademii Muzycznej w Białymstoku, mgr Joannie Jurczuk, powierzono organizację zespołu. Chór skupił studentów i ludzi pracujących w średnim wieku. Sprawowanie rytu Ofiary Ciała i Krwi w języku polskim wymagało aranżacji liturgicznych tekstów na zapis nutowy. Partyturę służby opracowały parafia św. Cyryla i Metodego z Wrocławia, cerkiew Świętej Trójcy na Podwalu (Warszawa), Joanna Jurczuk, Anna Siegień oraz Krystyna Misiukiewicz. W lipcu 2007 roku na stanowisku dyrygenta nastąpiła zmiana - prowadzenia chóru podjął się mgr Dawid Dubec. Funkcję tę piastował do 1 kwietnia 2012 roku, kiedy to nową dyrygentką chóru została Natalia Gulko.

     Chór cerkwi św. Serafima z Sarowa aktywnie uczestniczy w życiu katedralnej parafii. W każdą niedzielę o godz. 9:00 celebrowany jest ryt Świętej Liturgii w języku polskim - to główny "występ" zespołu. Znaczącym osiągnięciem śpiewaków jest nagranie płyty z Boską Liturgią św. Jana Chryzostoma w języku polskim (zapisu dokonano w dniu 16 maja 2009 roku - od 2010 roku dostępna na rynku muzycznym). Wszystkich, którzy swym głosem chcą chwalić Stwórcę (a nie w pełni rozumieją cerkiewno-słowiański tekst) zapraszamy do wspólnego śpiewania. U nas nie ma ograniczeń ze względu na wiek.Chór cerkwi św. Serafima z Sarowa


Próby chóru cerkwi św. Serafima z Sarowa

odbywają się w

Centrum Kultury Prawosławnej

ul. św. Mikołaja 5


Termin śpiewki ustalany jest bezpośrednio po niedzielnej św. LiturgiiTelefon kontaktowy do dyrygenta:
Natalia Gulko
kom. 663-541-238


Chór cerkwi św. Serafima z Sarowa
Okładka płyty CD z nagraniem świętej Liturgii w języku polskimChór cerkwi św. Serafima z Sarowa
Plakat koncertu promującego płytę CD z Boską Liturgią