Informacje
 św. Gabriel
 Parafia
 Nabożeństwa
 Duchowieństwo
 Cmentarz
 Galeria
 Kontakt


 UK
 RUS
 D
 G
 Copyright

Dziecięcy chór cerkwi Św. Mikołaja w Białymstoku  Dziecięcy chór Cerkwi Św. Mikołaja w Białymstoku


     Dziecięcy chór przy parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku powstał w 1993 roku. Zespół jest najstarszym z obecnie działających chórów dziecięcych w Polsce. Tworzą go dzieci szkoły podstawowej: zarówno te początkujące w śpiewie, jak i te z kilkuletnim doświadczeniem. Założycielką i dyrygentką chóru jest pani mgr Anna Musiuk (absolwentka Szkoły Dyrygentów przy Moskiewskiej Duchownej Akademii). Od października 2016 roku zespołem młodych śpiewaków kieruje nowy dyrygent - pani mgr Natalia Łysynkiewicz (absolwentka Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu - specjalizacja fortepian).

     Zespół czynnie uczestniczy w życiu soborowej parafii - śpiewa podczas niedzielnej Świętej Liturgii oraz w dni ważniejszych świąt. Chór aktywnie wspomaga kulturalno-społeczną działalności Cerkwi: występuje na koncertach dobroczynnych organizowanych przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia "ELEOS", w corocznych Wieczorach Kolęd Prawosławnych w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz podczas Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej (wrzesień). Wszystkich rodziców, którym bliskie jest dobro ich pociech zapraszamy wraz z dziećmi na próby chóru.Dziecięcy chór cerkwi Św. Mikołaja w Białymstoku


Próby chóru dziecięcego

parafii św. Mikołaja

odbywają się w

Centrum Kultury Prawosławnej

ul. św. Mikołaja 5


czwartek - godz. 18:00

oraz okazjonalnie - po uprzednim ustaleniu


Telefon kontaktowy do dyrygenta:
mgr Natalia Łysynkiewicz
tel. +48 667-151-500